Dodana: 7 wrzesień 2018 08:34

Zmodyfikowana: 7 wrzesień 2018 08:34

Nowości w ofercie studiów podyplomowych na UwB

Blisko 60 różnych propozycji znajduje się w ofercie studiów podyplomowych na Uniwersytecie w Białymstoku w roku akademickim 2018/2019. Wśród nich są 2 nowości.

Ilustracja do artykułu po dyplomie.jpg

Pierwsza nowa propozycja to Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych na Wydziale Ekonomii i Zarządzania. Słuchacze poznają m.in. zasady dotyczące zatrudniania i zwalniania pracowników w warunkach różnych typów umów, wynagradzania, czasu pracy, urlopów. Dowiedzą się jak ustala się wysokość składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, jakie są obowiązki płatników składek i zasady ich kontroli, zapoznają się także z ogólnymi zasadami rozstrzygania sporów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Z kolei Wydział Historyczno-Socjologiczny zaprasza na studia podyplomowe Wiedzy o społeczeństwie. To propozycja dla absolwentów różnych kierunków drugiego stopnia (magisterskich) zainteresowanych uzyskaniem uprawnień do nauczania WoS we wszystkich typach szkół, w których taki przedmiot jest realizowany. W trakcie studiów słuchacze zdobędą wiedzę z wybranych zagadnień socjologii, politologii, prawa, stosunków międzynarodowych.

Uniwersytet w Białymstoku ma w swojej ofercie zarówno studia podyplomowe skierowane do szerokiego grona odbiorców (np. Metody statystyczne i analiza danych czy Dwujęzyczna obsługa firmy na potrzeby rynku międzynarodowego), jak i przeznaczone dla przedstawicieli konkretnych instytucji czy zawodów (np. Funkcjonowanie Lasów Państwowych w świetle prawa międzynarodowego, europejskiego i krajowego, Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych lub Oligofrenopedagogika). Wiele kierunków przeznaczonych jest dla nauczycieli, którzy chcą podwyższyć kwalifikacje zawodowe lub przygotować się do nauczania dodatkowych przedmiotów (np. studia podyplomowe z fizyki, biologii czy chemii). Są też kierunki związane nie tyle z kwalifikacjami zawodowymi, co raczej zainteresowaniami i pasjami kandydatów (dla przykładu Teologia prawosławna i ikonografia lub Podyplomowe studia genealogiczne).

UwB realizuje też tzw. studia zamawiane – ich program opracowywany jest pod kątem oczekiwań i potrzeb konkretnych pracodawców bądź instytucji, które kierują na nie swoich pracowników. Przykładem są realizowane od wiosny 2018 r. studia Egzekucja administracyjna przygotowane w porozumieniu z Krajową Szkołą Skarbowości. Biorą w nich udział kadry polskiej administracji skarbowej.

Pełną ofertę wraz z informacjami o terminach zapisów można znaleźć na stronie Internetowej Rejestracji Kandydatów.

facebook