Dodana: 10 sierpień 2018 10:59

Zmodyfikowana: 10 sierpień 2018 10:59

Nabór na studia podyplomowe - dofinansowanie z bonów edukacyjnych

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury przygotował nową ofertę edukacyjną na rok szkolny 2018/2019 na kierunkach Menedżer Kultury, Pomoc Psychologiczna Dziecku i Rodzinie oraz Arteterapia i Terapia Zajęciowa. Rekrutacja trwa do 10 września br.

Ilustracja do artykułu studia.jpg

Pierwsza z propozycji to Podyplomowe Studia Menedżer Kultury. Celem kursu jest nabycie wiedzy z zakresu metod nowoczesnego zarządzania instytucjami kultury, prawa, finansowania kultury, marketingu w kulturze oraz kształtowania wizerunku placówki kulturalnej, jak również tworzenia jej wizji i strategii, czyli projektowania produktu kulturalnego (festiwalu, dni miasta itp.)

Kolejnym kursem są Studia Pomocy Psychologicznej Dziecku i Rodzinie. Jego założeniem jest podwyższenie kwalifikacji zawodowych w zakresie udzielania profesjonalnej pomocy psychologicznej oraz przygotowanie słuchaczy do pracy z osobami wymagającymi wsparcia psychologicznego. Słuchacze poznają różne formy pomocy psychologicznej oraz narzędzia stosowane w poradnictwie i interwencji psychologicznej.

Trzecią propozycją Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku są Podyplomowe Studia Arteterapii i Terapii Zajęciowej. Celem spotkań jest podwyższenie kwalifikacji zawodowych w zakresie wiedzy o szeroko rozumianej twórczości i sztuce oraz możliwościach ich terapeutycznego wykorzystania w pracy z osobami zarówno zdrowymi, jak i o różnych dysfunkcjach psychologicznych.

Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie studiów w wysokości do 90% w formie bonów edukacyjnych u jednego z trzech liderów projektu:
- powiat białostocki (powiaty: sokólski, białostocki, Miasto Białystok) www.bonynaszkolenia.pl
- Miasto Łomża ( powiaty: łomżyński, bielski, hajnowski, kolneński, siemiatycki, wysokomazowiecki, zambrowski) www.bonynaszkolenie.pl
- Miasto Suwałki (powiaty: suwalski, augustowski, grajewski, moniecki, sejneński) www.bonnaszkolenie.pl

facebook