Dodana: 4 maj 2018 17:17

Zmodyfikowana: 4 maj 2018 18:02

Maturzyści rozpoczęli maraton egzaminacyjny. Na początek "Lalka" i Ernest Bryll

W piątek, 4 maja rozpoczęły się matury. W województwie podlaskim do egzaminu przystępuje 11,5 tyś. absolwentów szkół średnich. W całym kraju do części obowiązkowej maturalnego maratonu przystąpiło około 272 tys. osób.

Ilustracja do artykułu nature-3351948_960_720.jpg

Chęć przystąpienia do matury - tak jak w latach ubiegłych - zadeklarowali też abiturienci z wcześniejszych roczników. Są to głównie osoby, które chcą poprawić swój wynik. Dlatego łącznie wszystkich przystępujących w piątek do egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym było ponad 282 tys.

Egzamin pisemny z polskiego na poziomie podstawowym składa się z dwóch części - maturzyści muszą rozwiązać test i napisać tekst własny; mają wybór między napisaniem rozprawki a analizą tekstu poetyckiego. W tym roku do wyboru była rozprawka na temat  "Tęsknota siła niszczącą, czy budującą życie" na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa, lub analiza wiersza Ernesta Brylla "Bądźmy dla siebie bliscy bo nas rozdzielają". 


W rozprawce maturzysta musiał przedstawić swoje stanowisko, uzasadnić je, odwołując się do podanego fragmentu tekstu literackiego oraz innych, wybranych przez siebie tekstów kultury (np. tekstu literackiego, obrazu, filmu). W przypadku analizy tekstu poetyckiego nie ma podanego problemu, który maturzysta powinien poruszyć w swoim tekście, jest tylko ogólne polecenie: zinterpretuj wiersz, postaw tezę interpretacyjną i uzasadnij ją.

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów maturalnych: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki na poziomie podstawowym. Maturzysta musi też przystąpić do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z grupy tzw. przedmiotów do wyboru; maksymalnie do sześciu.

W grupie przedmiotów do wyboru są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne. Egzaminy z przedmiotu do wyboru zdawane są na poziomie rozszerzonym. Dlatego do tej grupy zaliczane są także - na poziomie rozszerzonym - matematyka, język polski i języki obce, które są obowiązkowe na poziomie podstawowym.

Abiturienci muszą przystąpić także do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego.

Czas trwania egzaminów pisemnych zależy od przedmiotu, który maturzysta zdaje, oraz od jego poziomu, np. egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym trwa 170 minut, na na poziomie rozszerzonym - 180 minut.

Egzaminy pisemne przeprowadzane są rano i po południu. W piątek po południu został przeprowadzony egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. Chęć zdawania egzaminu na tym poziomie zadeklarowało ponad 54 tys. tegorocznych absolwentów liceów i techników.

Na egzaminie z polskiego na poziomie rozszerzonym maturzysta musi napisać tekst własny na jeden z dwóch tematów do wyboru.

Pisemna sesja egzaminacyjna potrwa do 23 maja. Wielu maturzystów zakończy jednak egzaminy pisemne wcześniej - egzaminy z najczęściej wybieranych przedmiotów odbędą się w pierwszych dwóch tygodniach sesji. Ustna sesja egzaminacyjna zakończy się 25 maja.

Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. Wynik egzaminu z przedmiotu do wyboru nie ma wpływu na uzyskanie świadectwa maturalnego (nie ma progu zaliczeniowego), służy tylko przy rekrutacji na studia.

źródło: www.kurier.pap.pl  
http://kurier.pap.pl/depesza/182827/Egzaminem-z-polskiego-rozpoczely-sie-matury 

fot.pixabay

facebook