Dodana: 13 październik 2017 12:20

Zmodyfikowana: 13 październik 2017 12:22

Dzień Nauczyciela w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem

Tegoroczne obchody, przypadającego na 14 października Dnia Edukacji Narodowej, w wielu szkołach w regionie odbywają się już w piątek (13.10). Święto nauczycieli, pedagogów i wychowawców upamiętniające powstanie Komisji Edukacji Narodowej, uroczyście obchodzono w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem.

Ilustracja do artykułu IMG_7206.JPG

W uroczystościach wzięli udział uczniowie, kadra pedagogiczna Szkoły, przedstawiciele władz samorządowych. Samorząd Województwa Podlaskiego reprezentował marszałek Jerzy Leszczyński.

- Wasza szkoła na mapie edukacyjnej województwa zajmuje szczególne miejsce – mówił marszałek Jerzy Leszczyński podczas wystąpienia – Uczycie tu konkretnych zawodów, które Waszym wychowankom zapewniają dobrą zawodową przyszłość. A kształcenie kadr zgodnie z zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy wpływa na rozwój całego regionu i wstrzymuje emigracje zarobkową młodych ludzi - dobrze wykwalifikowana i wykształcona kadra jest podstawa rozwoju gospodarczego.

Dyrektor ZSM im. Stanislawa Staszica, dziękując kadrze pedagogicznej za codzienna pracę, przytoczył słowa wybitnego polskiego pedagoga Janusza Korczaka

 - Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział, nie żeby umiał na pamięć, ale żeby rozumiał, nie go wszystko troszkę obchodziło, ale żeby go cos naprawdę zajmowało – dziękuje Wam za to, że tę wciąż aktualną radę, podczas Waszej codziennej pracy wcielacie w życie.

Historia Zespołu Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem sięga 1939 r. Placówka kształci w kilkunastu kierunkach. Można tu uzyskać tytuł m.in. technika przetwórstwa mleczarskiego, logistyki, usług budowlanych, fryzjerstwa.
W tym roku szkolnym ruszyły także trzy nowe kierunki kształcenia zawodowego: technik urządzeń i systemów energii odnawialnej, technik fotografii i multimediów, technik handlowiec.

Warto dodać, ze Szkoła realizuje dwa projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego ’Krok w Przyszłość” i „Doskonalenie zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy”. Celem projektów jest podnoszenie kompetencji zawodowych uczniów, ale także nauczycieli.
Realizowane są m.in. staże w przedsiębiorstwach, kursy zawodowe, zajęcia na uczelniach wyższych, a także zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze.

ak

facebook