Dodana: 8 maj 2018 08:28

Zmodyfikowana: 8 maj 2018 08:28

Absolwenci gimnazjów mogą już składać dokumenty do Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej

7 maja rozpoczął się nabór kandydatów do pierwszej klasy Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej. Zapisy do szkoły odbywają się poza miejskim systemem rekrutacji, dlatego chętni do podjęcia nauki powinni złożyć w sekretariacie LO PB wypełniony kwestionariusz (dostępny jest na stronie https://pb.edu.pl/liceum-ogolnoksztalcace/rekrutacja/). Zapisy potrwają do 22 czerwca. Następnie (22 i 25 czerwca) dokumenty należy uzupełnić o oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego. Warto dostarczyć także potwierdzenie uzyskania tytułu laureata konkursów przedmiotowych z matematyki, fizyki, chemii, informatyki i języków obcych. Nazwiska osób przyjętych do nowych klas LO PB zostaną ogłoszone 29 czerwca 2018 r.

Ilustracja do artykułu LO PB.png

W roku szkolnym 2018/2019 Liceum PB przygotowało 52 miejsca - powstaną dwie klasy pierwsze po 26 uczniów w każdej.
Jasno sprecyzowany profil kształcenia i studia politechniczne, do których przygotowujemy naszych uczniów - to najważniejsze cechy, które odróżniają nas od innych szkół. Nasze Liceum jest otwarte na współpracę ze środowiskiem akademickim. Szkoła mieści się w murach Politechniki Białostockiej, uczniowie na co dzień korzystają z jej laboratoriów i pracowni, a także zasobów Biblioteki. Wśród naszej kadry jest wielu wykładowców akademickich. Ważna jest także atmosfera tej szkoły, współtworzona przez uczniów i pedagogów, sprzyjająca kreatywności  - mówi dyrektor LO PB Józef Klim.

Choć Liceum Politechniki Białostockiej  działa dwa lata, już wyróżnione zostało tytułem "Dobrze ZaPROJEKTowana Szkoła". To potwierdzenie, że szkoła podchodzi do edukacji w sposób nowoczesny, tworzy dobre warunki do rozwijania pasji i wspierania talentów, jest otwarta na uczniowskie inicjatywy. Licealiści docenieni zostali za projekt  "Audible Dot - czytnik alfabetu Braille'a".

Warto podkreślić, że uczniowie LO PB mogą już pochwalić się …. indeksami na studia.  W kwietniu  Jakub Kojło i Mateusz Siemieniuk zostali laureatami konkursu "Matematyka stosowana", organizowanego przez Centrum Popularyzacji Matematyki SIGNUM. Nagrodą za ponadprzeciętną wiedzę i umiejętności matematyczne były indeksy na Politechnikę Białostocką. 2 zespoły z LO PB wróciły z indeksami z rozstrzygnięcia konkursu El-Robo-Mech organizowanego wspólnie przez Wydział Elektryczny i Wydział Mechaniczny Politechniki Białostockiej: pierwsze miejsce zajął  Quadruped - czworonożny robot zaprojektowany przez Marka Mierzwińskiego, Kacpra Zaleskiego i Macieja Niszczota. Trzecie miejsce zajął łazik - asystent niepełnosprawnych przygotowany przez zespół w składzie: Jan Dobkowski, Gabriel Marques, Mateusz Węcławski.

Mimo, że szkoła stawia szczególny nacisk na naukę przedmiotów ścisłych, uczniowie doskonale realizują się także w artystycznych i humanistycznych dziedzinach - fotografują, zdobywają nagrody w konkursach literackich albo pomagają tworzyć scenografie do spektakli … w Szczecinie. Uczeń drugiej klasy Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej, Patryk Ekonomiuk przygotował scenografię do prezentacji szczecińskiego teatru KANA. Karolina Rogalewska, Milena Czemierys, Oliwia Kibitlewska, Matylda Soja i Natalia Picewicz napisały zbiór opowiadań "Prześnienie". Ich praca została doceniona w ogólnopolskim konkursie literackim "Misja - książka!".

Nauka w Liceum Ogólnokształcącym Politechniki Białostockiej jest bezpłatna. LO PB jest szkołą niepubliczną na prawach szkoły publicznej. Szkoła mieści się na terenie kampusu uczelni przy ul. Wiejskiej 45A (budynek Wydziału Informatyki PB).

Z zasadami i harmonogramem rekrutacji kandydatów do Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej na rok szkolny 2018/2019 można zapoznać się na stronie internetowej.

facebook