Dodana: 28 lipiec 2018 08:38

Zmodyfikowana: 28 lipiec 2018 08:42

800 tysięcy euro na mobilność edukacyjną dla PB

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ ogłosiła w czwartek (26 lipca 2018 r.) wyniki konkursu w ramach programu Mobilność edukacyjna: mobilność studentów i pracowników szkół wyższych z krajami partnerskimi w roku 2018. Swoje projekty złożyło 129 uczelni z całego kraju. Najlepiej oceniony został wniosek Politechniki Białostockiej. Nasza uczelnia otrzymała najwyższe dofinansowanie - 800 tysięcy euro.

Ilustracja do artykułu PB kampus.png

Dzięki temu z wyjazdów na uczelnie partnerskie do krajów spoza Unii Europejskiej oraz z możliwości przyjazdu na szkolenia i zajęcia dydaktyczne na PB będzie mogło skorzystać prawie 260 osób. Program obejmuje zarówno studentów, jak i kadry uczelni. W sumie Politechnika Białostocka zaproponowała współpracę z uczelniami partnerskimi z 36 krajów. Największa liczba uczestników programu skorzystać będzie mogła z wymiany z Rosją i Serbią. 

Warto dodać, że współpraca z każdym krajem partnerskim podlegała odrębnej ocenie. Przy ocenie wniosku brano pod uwagę m.in. stopień wykorzystania funduszy w ubiegłych latach i doświadczenie przy realizowaniu tego typu projektów. Komisja konkursowa zwróciła także uwagę na bardzo dobrze scharakteryzowaną  strategię umiędzynarodowienia Politechniki Białostockiej.

Projekt przygotowali pracownicy Biura ds. Współpracy Międzynarodowej pod kierunkiem Małgorzaty Malinowskiej - Czuprys.


Wyniki konkursu

facebook