Dodana: 9 maj 2017 11:02

Zmodyfikowana: 9 maj 2017 11:02

Podlaskie liderem konglomeratu podczas Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast

Po raz dwunasty z rzędu Województwo Podlaskie będzie współorganizatorem Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast. Po raz trzeci przypadł nam zaszczyt odgrywania kluczowej roli przy organizacji konferencji, która odbędzie się w Brukseli. W dniach 9 – 12 października 2017 roku Europejski Tydzień Regionów i Miast obchodził będzie swoje 15 urodziny. Jest to moment, zarówno spojrzenia wstecz, jak i w przyszłość oraz stawienia czoła wyzwaniom związanym z polityką regionalną i miejską UE, która tak jak i dziś powinna być kontynuowana w przyszłości.

Ilustracja do artykułu muzeum kultury ludowej-042.jpg

Europejski Tydzień Regionów i Miast odbędzie się tuż przed publikacją Raportu Spójności i prezentacji wieloletnich ram finansowych UE na lata 2020-2026. W tej perspektywie, wydarzenie będzie idealną platformą do gromadzenia i prezentowania poglądów regionów i miast zarówno w kontekście budżetu ale i  kolejnych propozycji legislacyjnych związanych z polityką spójności i rozwoju obszarów wiejskich.

Udział w Europejskim Tygodniu Regionów i Miast będzie okazją do debaty na ten temat i wykorzystania nurtu politycznego do przedstawienia punktu widzenia regionów i miast w kształtowaniu przyszłości Europy.

Dzięki zaangażowaniu Biura Regionalnego Województwa Podlaskiego w Brukseli województwo pełnić będzie rolę lidera konglomeratu „Partnerstwo na rzecz przyszłej polityki regionalnej” w skład, którego wchodzą Irlandia Północna (Wielka Brytania), Umbria (Włochy), Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże (Francja), Varaždin (Chorwacja), Vojvodina (Serbia) oraz województwo Świętokrzyskie.

Konglomerat, w którym znalazło się Województwo Podlaskie zorganizuje debatę „Ku skuteczniejszej polityce regionalnej UE” poświęconą wartości dodanej polityki spójności w różnych regionach, wyzwań strategicznych, przed którymi stoi polityka spójności, oraz analizy przyszłości różnych aspektów polityki z różnych regionów. Kluczowymi prelegentami będą Nicola de Michelis, Szef Gabinetu Komisarz Coriny Creţu i poseł do Parlamentu Europejskiego Jan Olbrycht.

Podczas debaty podjęta zostanie próba udzielenia odpowiedzi na następujące pytania:

  • Dlaczego poziom regionalny jest ważny dla polityki spójności?
  • Jaka była rzeczywista wartość dodana polityki spójności?
  • Jak można poprawić politykę i programy w przyszłości?
Kontekst

Sloganem tegorocznej edycji Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast będzie "Regiony i Miasta pracują dla lepszej przyszłości", a organizowane wydarzenia zostaną podzielone na trzy grupy tematyczne:

  • Budowanie prężnych miast i regionów

Konferencje organizowanie w ramach tego tematu dotyczyć będą skutków gospodarczych i społecznych związanych z globalizacją i działań politycznych na szczeblu krajowym, unijnym, regionalnym i lokalnym. Do negatywnych aspektów tych zmian można zaliczyć  delokalizację przemysłu, utratę miejsc pracy o niskich kwalifikacjach, nowe źródła zatrudnienia, które są często oparte na usługach, niepewne i niższe wynagrodzenie. Wydarzenia w ramach tego zagadnienia będą również stanowić okazję do zaprezentowania i przedyskutowania innowacyjnych sposobów wspierania zmian, w szczególności, w taki sposób, aby europejskie miasta stały się bardziej elastyczne i inteligentne.

  • Regiony i miasta jak czynniki zmian

Konferencje organizowanie w ramach tego tematu dotyczyć będą ewentualnych dostosowań polityki regionalnej i miejskiej UE na najbliższe 5-10 lat zachęcić do bardziej ogólnych rozważań na ten temat europejskie regiony i miasta. Wydarzenia w ramach tej części umożliwią również dyskusję na temat osiągniętych dotychczas wyników wdrażania polityki spójności i ocenę korzyści jakie polityka spójności dała, w szczególności w odniesieniu do zmniejszenia dysproporcji międzyregionalnych.

  • Dzielenie się wiedzą przynosi rezultaty

W ramach tej części, władze regionalne i krajowe wdrażające programy wspierane przez strukturalne fundusze będą miały okazję do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie zarządzania programem w okresie 2014-2020. Kluczowe kwestie to rozważenie sposobów zmniejszenia obciążeń administracyjnych dla beneficjentów poprzez uproszczenie, a także różne sposoby wzmocnienia instytucji i budowania zdolności administracyjnych między organami administracji na wszystkich szczeblach.

Biuro Regionalne Województwa Podlaskiego w Brukseli będzie na bieżąco informować o przebiegu przygotowań do kolejnej edycji Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast na swojej stronie internetowej.

Więcej informacji na temat Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast 2017 można znaleźć na stronie: ec.europa.eu

facebook