Dodana: 20 kwiecień 2018 13:17

Zmodyfikowana: 20 kwiecień 2018 13:40

"Przewaga dzięki współpracy – Wyzwania gospodarki 4.0". III Kongres Liderów Zmian

Dwa dni wykładów, spotkań z ekspertami i warsztatów na temat warunków i wyzwań, które determinują funkcjonowanie menedżera we współczesnym świecie - w piątek (20.04.) w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku rozpoczął się III Kongres Liderów Zmian. Partnerem strategicznym wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Ilustracja do artykułu 3. Kongres Liderów Zmian (13).JPG

Sztandarowym celem Kongresu Liderów Zmian jest upowszechnianie wiedzy dotyczącej źródeł zmian w gospodarce, mechanizmów ich adaptacji w organizacjach oraz roli, jaką w tym procesie odgrywa lider.

- Uczestniczymy w bardzo dynamicznych procesach, symbolicznie opisywanych jako gospodarka 4.0.- mówił otwierając Kongres rektor WSFiZ  dr Edward Hościłowicz – Owe zmiany mają wielowymiarowy charakter zarówno naukowy, technologiczny, społeczny. Nas w ramach tego kongresu interesuje przede wszystkim aspekt zarządczy.

Marszałek Jerzy Leszczyński podkreślał istotną rolę menadżera w zmieniającym się modelu prowadzenia biznesu.
- Rewolucja przemysłowa, której jesteśmy świadkami i uczestnikami to nie tylko nowoczesne technologie, systemy informatyczne, roboty – w tym wszystkim cały czas najważniejsi są ludzie, których potencjał można wydobyć dzięki dobremu zarządzaniu - mówił marszałek.

Jerzy Leszczyński podkreślał, że Kongres Liderów Zmian, jako platforma wymiany doświadczeń w zakresie najnowszych osiągnięć z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi wpisał się na stałe do kalendarza wydarzeń gospodarczych województwa podlaskiego.
- Tego rodzaju spotkania środowisk naukowych i biznesowych są konieczne dla rozwoju regionu. Stanowią podstawę do dalszych wspólnych działań – mówił marszałek - Dlatego samorząd województwa wspiera takie przedsięwzięcia.
Jerzy Leszczyński przypomniał, że dobiegająca końca kadencja obecnych władz województwa, to rozwój przemysłu przetwórstwa spożywczego w regionie, maszyn rolniczych,  informatyzacja, budowa sieci dróg lokalnych i wojewódzkich.

- Dzięki inwestycjom drogowym, dzięki budowie lotniska lokalnego, które wspieramy dużymi pieniędzmi, poprawiamy warunki dla rozwoju biznesu poprzez poprawę dostępności komunikacyjnej – mówił – Warunki są coraz lepsze, mamy ogromny potencjał ludzki, zdobywamy coraz więcej możliwości dla rozwijania współpracy nauki i biznesu.
Marszałek Jerzy Leszczyński zaprosił też uczestników konferencji na V Wschodni Kongres Gospodarczy, który odbędzie się we wrześniu br.

„Przewaga dzięki współpracy – Wyzwania gospodarki 4.0” to hasło przewodnie tegorocznego Kongresu zapowiada merytoryczną dyskusję na temat warunków i wyzwań, które determinują funkcjonowanie menedżera we współczesnym świecie. Realia życia społeczno-gospodarczego w ostatnim czasie zyskały oblicze, które do niedawna stanowiło fabułę filmów science fiction. Obrazy z tego gatunku, jak chociażby „A.I. Sztuczna inteligencja” Stevena Spielberga z 2001 roku, współcześnie nikogo nie zaskakują a duża ich część stała się codziennością. Postęp technologiczny związany lub wynikający z procesu globalizacji, zasadniczo zmienił, i co ważne – radykalnie zmienia, warunki funkcjonowania człowieka we wszystkich sferach jego aktywności.

Technologia tworzy nowe możliwości rozwoju, ale równocześnie kreuje nowe standardy ich wykorzystania. Obok wiedzy technologicznej i czynników materialnych widoczna jest rosnąca rola kompetencji „miękkich” oraz potrzeba wewnątrz- i międzysektorowej elastycznej współpracy. Spełnienie tych standardów uprawdopodabnia rynkowe powodzenie, oszczędność czasu czy wzrost efektywności. Oddziałuje też na bezpieczeństwo, które aktualnie wymaga rozpoznania nowych zagrożeń i dopasowania sposobów ich eliminacji.

 

Prezentacji głównych wyzwań, przed jakimi stoją przedsiębiorcy, naukowcy czy przedstawiciele władz dokonają wybitni eksperci reprezentujący partnerów merytorycznych wydarzenia. W tym roku, wraz z organizatorami, wydarzenie kreują INICJATYWA DLA POLSKIEGO PRZEMYSŁU 4.0, wiodąca firma doradcza PwC, oraz technologiczny lider Samsung Polska. Założenia oraz standard Gospodarki 4.0 zaprezentuje Andrzej Soldaty – promotor trendu i animator aktywności projektującej zmiany. Wyzwania i kluczowe kompetencje menadżera Gospodarki 4.0 scharakteryzują przedstawiciele firmy ASTOR zaś warunki dialogu międzypokoleniowego przedstawi ekspert ds. komunikacji Tomasz Kammel. Współpraca w modelu Triple Helix stanowić będzie przedmiot wystąpienia specjalistów PwC. Elementem dopełniającym, te rosnące w randze wydarzenie o ogólnopolskim zasięgu, będzie prezentacja narzędzi menedżera, niezbędnych do funkcjonowania w omawianych wcześniej warunkach oraz tych, które sprawdzają się we współpracy w modelu potrójnej helisy. Gości Kongresu zapraszamy do dyskusji na temat szans i zagrożeń jakie niesie rosnący udział rozwiązań angażujących sztuczną inteligencję w zarządzanie przedsiębiorstwem.  Partner technologiczny Kongresu, firma SAMSUNG, zaprezentuje najnowsze rozwiązania dla biznesu.

 

Zgodnie z dobrym zwyczajem lat ubiegłych w drugim dniu Kongresu organizatorzy proponują cykl praktycznych warsztatów kształtujących wiedzę i umiejętności, najbardziej pożądane kompetencje menadżera Gospodarki 4.0.

 

Zrealizowane dotychczas dwie edycje Kongresu Liderów Zmian cieszyły się dużym zainteresowaniem środowisk biznesowych. W każdej z nich uczestniczyło ponad 300 przedsiębiorców, liderów podlaskiej gospodarki, oraz menedżerów z wielu firm i instytucji. Zdobyte doświadczenie pozwala stwierdzić, że ranga poruszanych zagadnień, a także ekspercki poziom prezentowanych treści powodują, że Kongres ma bardzo istotny wpływ na przyjmowane przez przedsiębiorstwa koncepcje rozwoju kapitału ludzkiego.

Kongres odbywa się w ramach cyklu imprez organizowanych w ramach 25-lecia Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku.

oprac.ak
źródło:Kongres Liderów Zmian

facebook