Dodana: 14 listopad 2018 12:27

Zmodyfikowana: 14 listopad 2018 12:27

O biznesowych warunkach wejścia na rynek amerykański z podlaskimi przedsiębiorcami

Przedsiębiorcy z województwa podlaskiego zainteresowani poszukiwaniem rynków zbytu na kontynencie amerykańskim mieli okazję zdobyć informacje na ten temat z samego źródła. 13 listopada 2018 r. w siedzibie Izby Przemysłowo–Handlowej w Białymstoku odbyło się bezpłatne spotkanie informacyjne w zakresie wsparcia eksportu oraz inwestycji pt. „Możliwości rozwoju współpracy gospodarczej z rynkiem amerykańskim”. Organizatorem był Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku, we współpracy z IPH.

Ilustracja do artykułu jak zdobyc rynek amerykanski (1).JPG

W spotkaniu wzięła udział m.in. Barbara Grabowska - Senior Commercial Specialist Biura Radcy Handlowego Ambasady USA w Warszawie, która omówiła perspektywy rozwoju współpracy z inwestorami amerykańskimi oraz zaprezentowała główne obszary współpracy bilateralnej polsko-amerykańskiej. Natomiast przedstawiciele firmy SaMASZ Sp. z o.o. podzielili się ze słuchaczami własnymi doświadczeniami w kontaktach handlowych z rynkiem USA. Temat wystąpienia obejmował biznesowe warunki wejścia na rynek amerykański, zawieranie umów, negocjacje handlowe, bezpieczeństwo biznesowe współpracy, zasady współpracy, perspektywiczne branże do współpracy.

Gośćmi specjalnymi spotkania byli właściciele amerykańskiej firmy Price Bros., będącej handlowym partnerem SaMASZu  w USA. Informacje przekazane przez amerykańską firmę działającą od lat na terenie USA były szczególnie cennym źródłem praktycznych wskazówek dla naszych firm aspirujących do zdobywania rynków za oceanem.

facebook