Dodana: 14 luty 2017 13:15

Zmodyfikowana: 14 luty 2017 13:15

Powiedz, co myślisz o promocji Augustowa. Urząd Miasta czeka na opinie mieszkańców

Ruszają prace nad opracowaniem Strategii Promocji Marki Augustowa na lata 2017-2020. Urząd Miasta zachęca mieszkańców Augustowa do zaangażowania się w proces określania priorytetów działań promocyjnych na najbliższe lata.

Ilustracja do artykułu augustów.jpg

Zaangażować się można w dwojaki sposób.

1. Anonimowo wypełniając ankietę pod adresem: http://zmieniamy.augustow.pl/badanie/start/n/ankieta-gromadzaca-opinie-mieszkancow-na-temat-dzialan-promocyjnych

Ankietę wypełnić można do 28 lutego 2017 r. Jej wyniki posłużą określeniu sposobu komunikacji marki Augustowa oraz kierunków działań promocyjnych.

2. Jednocześnie augustowski magistrat zaprasza wszystkich mieszkańców: młodzież, seniorów, przedsiębiorców oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych na warsztaty, podczas których poprowadzona zostanie dyskusja o mocnych i słaby stronach miasta, o atutach i sposobach na wykorzystanie ich w komunikacji, a także o tym, do kogo i jak kierować działania promocyjne. Warsztaty, otwarte dla wszystkich mieszkańców, odbędą się w czwartek, 23 lutego o godzinie 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie.

Warsztaty poprowadzi Michał Tragarz - socjolog (Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego), animator społeczny, koordynator ekspert w Centrum Edukacji Obywatelskiej. Prowadził badania na zlecenie m.in. Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "ę", Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, OPS Urzędu m. St. Wola. Twórca i współtwórca koncepcji oraz badań „Diagnoza sytuacji szkolnej demokracji w Gruzji” oraz „Obszary Natura 2000 a społeczność lokalna”.

Zgromadzone wnioski z ankiet i dyskusji z mieszkańcami podczas warsztatów stanowić będą podstawę do określenia celów i kierunków działań promocyjnych Augustowa na lata 2017-2020.

Na stronie: http://www.urzad.augustow.pl/aktualnosci/powiedz-nam-co-myslisz-o-promocji-augustowa-czekamy-na-twoje-zdanie opublikowana jest Strategia Marki Miasta Augustowa na lata 2010-2015, jej podsumowanie oraz System Identyfikacji Wizualnej Miasta Augustowa wprowadzony w 2016 r.

Za: UM Augustów

(opr.mk)

facebook